r12

 

 

hayri tumerHayri Tümer (11 Eki 2011 / 28 Ağustos 1973 ) Neyzen

Salı, 11 Eki 2011 İstanbul’da doğdu. Genç yaşından beri musikiye,özellikle ney üflemeye büyük bir hevesi vardı. Neye olan aşkı sebebiyle devam ettiği İstanbul Tıbbiyesindeki tahsilini bırakarak 1926’da Ankara’ya gitti.Samanpazarı’nda Nakşıbendî mektebinde mûsikî hocalığı ile memuriyet hayatına başladı. Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğünde de on iki yıl çalıştı. İmar-iskan Bakanlığı, Başbakanlık Basın Yayın Müdürlüğünde çeşitli kademelerde çalıştıktan sonra 1967 yılında emekli oldu. Ankara Radyosunun kuruluşundan beri neyzenlik yapan Hayri Tümer, Halil Dikmen ve Halil Can’la birlikte çalıştı.

Darü’l-TalimMusiki Heyetine katıldı. Fahri Kopuz ve Santurî Zühtü Bardakoğlu ile birlikteç alıştı. 1938’de Ankara Radyoevi açılınca, Başbakanlıkta görevli iken mukaveli sanatçı olarak radyoda çalışmaya başladı. Klasik Türk Musikisi korosunda bir müddet çalıştı. Daha sonra Fahri Kopuz’un yönettiği İnce Saz Topluluğunda değişmez sanatçı olarak görev yaptı. Solo programlarında da saz eserleri icralarında yer aldı. Ankara Radyosunda neyzen olarak uzun yıllar hizmet etti.1970 yılında kadrosunu İstanbul Radyosuna naklettikten kısa bir süre sonra rahatsızlandı. İstanbul’da sekiz ay kaldığı hastanede bir iki dostundan başka kimsenin kendini aramaması üzerine Ankara’ya döndü. 28 Ağustos 1973 Pazar günü,Ramazan bayramı arefesi gecesinde hayata gözlerini yumdu.

Hayri Tümer’in şiirleri, az sayıda da olsa repertuara girmiş besteleri vardır. 1959’da ilk kez yapılan Mevlana AnmaTörenlerinde mutrip heyeti başkanlığını Hayri Tümer yapmıştır. Bu görevini beşyıl sürdürdü. Tekke neyzenliğinin örnek temsilcisi olan Hayri Tümer’in KlasikTürk Mûsikîsinin ameli olduğu kadar nazarî sahadaki mahareti de mûsikî çevrelerinde tereddütsüz kabul görürdü. Din dışı mûsikî sahasında ise Hoca İsmail Hakkı Beyin Hayri Tümer üzerindeki tesiri büyüktür. Ayrıca NeyzenTevfik’in Hayri Tümer üzerindeki tesiri de büyüktür. Neyzen Hayri Tümer’invefatı ile Klasik Türk Mûsikîsi zincirinin eski ile bağlantısını sağlayan son halkalarından biri daha kopmuş oldu.

Yorum yapmaya iznin yok!